ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2003 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร Certificate : Aesthetic Medicine & Surgery Training Course ศูนย์ผิวหนังและความงาม โรงพยาบาลเกษมราฎร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันศุกร์ 09:00 - 12:00 ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอาทิตย์ 09:00 - 16:00 ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.วรัทยา นิ่งเจริญ (แพทย์เฉพาะทางด้านความงามและเลเซอร์)