ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
สาขากุมารเวชศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 16:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันอังคาร 08:00 - 20:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพุธ 08:00 - 16:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันศุกร์ 08:00 - 16:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2
วันเสาร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2

นพ.วีระวัฒน์ หาญบรรเจิด (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์ทั่วไป)