ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2003 คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ปริญญาบัตร อบรมอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 05:00 - 17:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น G
วันอังคาร 05:00 - 17:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น G
วันพุธ 05:00 - 17:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 05:00 - 17:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น G
วันศุกร์ 05:00 - 17:00 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น G

นพ.วิชิตพล ฟูสิริพงษ์ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น G