ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1992 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1998 วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทยสภา

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 09:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันจันทร์ 09:00 - 20:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันอังคาร 08:00 - 09:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันอังคาร 09:00 - 17:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันพุธ 09:00 - 20:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันพฤหัสบดี 08:00 - 09:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันศุกร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4
วันเสาร์ 09:00 - 16:00 ศูนย์หู คอ จมูก (อาคาร 2) ชั้น 4

นพ.วิทยา เดชา (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโสต ศอ นาสิก)