ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2003 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด
2008 ออร์โธปิดิกส์ ประเทศไทย
2008 Residency Training, ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศ ไทย
2009 Clinical Fellowship, Hip & knee โรงพยาบาลตำรวจ, ประเทศไทย
2015 Ph.D clinical epidermiology and biostatistic มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพุธ 08:00 - 17:00 ศูนย์กระดูกและข้อ
วันพฤหัสบดี 10:00 - 14:00 ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.จตุพล คงถาวรสกุล (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านออร์โธปิดิกส์)