ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
สาขาอายุรศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมาย

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันพุธ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ประกันสังคม ชั้น 1 อคาร 1

นพ.คณาวุฒิ พันธ์งาม (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป)