ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
สาขา ออร์โธปิดิกส์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์

นพ.ทรงวุฒิ ฐิติบุญสุวรรณ (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า)