ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1999 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ( Gastroenterology )
สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 08:00 - 13:00 ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ อาคาร 3 ชั้น 2 (สัปดาห์ที่ 2,4)

นพ.ธรณัส กระต่ายทอง (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร- ตับ)