แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

  แพ็กเกจ (Botox)

  ฿11,300.00฿22,100.00

  หมดเขต 31 ตุลาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2280,2281
  โทรศัพท์ : 095-206-1802
  ID LINE : lalc2280


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจ (FILLER)

  ฿12,500.00฿25,900.00

  หมดเขต 31 ตุลาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2280,2281
  โทรศัพท์ : 095-206-1802
  ID LINE : lalc2280


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจ (Laser FX)

  ฿800.00฿2,400.00

  หมดเขต 31 ตุลาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2280,2281
  โทรศัพท์ : 095-206-1802
  ID LINE : lalc2280


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจ (Spectra XT)

  ฿1,200.00฿2,800.00

  หมดเขต 31 ตุลาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2280,2281
  โทรศัพท์ : 095-206-1802
  ID LINE : lalc2280


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจ (Ultradeep Tite)

  ฿6,000.00฿12,000.00

  หมดเขต 31 ตุลาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2280,2281
  โทรศัพท์ : 095-206-1802
  ID LINE : lalc2280


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจ (V Multiplex Laser)

  ฿800.00฿4,000.00

  หมดเขต 31 ตุลาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2280,2285
  โทรศัพท์ : 095-206-1802
  ID LINE : lalc2280


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจ Laser (กำจัดขน)

  ฿1,200.00฿2,400.00

  หมดเขต 31 ตุลาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2280,2281
  โทรศัพท์ : 095-206-1802
  ID LINE : lalc2280


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้