Showing 1–9 of 11 results

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

  ฿1,500.00฿9,900.00

  หมดเขต 30 มิ.ย. 65

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
  ศูนย์อายุรศาสตร์ อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค (อาคาร 2 ชั้น 1)
  02-530-2556 ต่อ 2100,2110

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจบริการตรวจ Covid-19

  ฿1,100.00฿1,700.00

  หมดเขต 30 มิถุนายน 2565

  สอบถามรายละเอียดได้ที่
  ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G ต่อ 2010,2020

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจรักษาแผล โดยการใช้ยารักษาผู้ป่วยแผลเบาหวาน

  ฿9,900.00฿49,900.00

  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ ในเวลา 13.00 – 14.00 น.

  หมดเขต 30 มิ.ย. 65

  คลินิกแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง โรงพยาบาลลาดพร้าว อาคาร 3 ชั้น 2

  (ตรงข้ามศูนย์ศัลยกรรม ) โทร.02 530 2556-69 ต่อ 3200 .

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้น
  ระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันงูสวัด

  ฿5,900.00

  หมดเขต 30 มิ.ย. 2565

  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
  โทร.02-530-2556 ต่อ 2110,2120

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ

  ฿690.00฿3,400.00

  หมดเขต 30 มิ.ย. 2565

  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  ศูนย์อายุรกรรมอาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค (อาคาร 2) ชั้น G
  โทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ฿500.00

  หมดเขต 31 ธ.ค. 65

  สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2) ชั้น 1
  โทร.02-530-2556 ต่อ 2100 , 2110

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ผ่านการติดเชื้อโควิด-19 (LONG COVID)

  ฿2,300.00฿25,000.00

  หมดเขต 30 มิถุนายน 2565

  สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2) ชั้น 1
  โทร.02-530-2556 ต่อ 2100 , 2110

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด-19 (FOLLOW UP COVID)

  ฿900.00฿4,500.00

  หมดเขต 30 มิถุนายน 2565
  สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
  โทร.02-530-2556 ต่อ 2010 , 2020

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจปอดอักเสบ ฉีดวัคซีน เสริมภูมิต้านทาน

  ฿2,950.00

  หมดเขต 30 มิ.ย. 2565

  สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่
  ศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค (อาคาร 2) ชั้น G
  โทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020

   


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้