แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

  แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

  ฿2,500.00฿22,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1) โทร : 02-530-2556 ต่อ 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจตรวจป้องกันโรคไมเกรนเรื้อรัง

  ฿18,400.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1) โทร : 02-530-2556 ต่อ 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  แพ็กเกจรักษาอาการปวดไมเกรนเรื้อรังด้วย BOTOX

  ฿5,500.00฿7,000.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1) โทร : 02-530-2556 ต่อ 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้