แพ็กเกจโปรแกมตรวจสุขภาพประจำปี

฿1,690.00฿19,900.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2564

สอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3 ) ชั้น 3
โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301

ล้างค่า

คำอธิบาย

 

รายการตรวจ / จำนวนรายการตรวจ
1.BASIC (หญิง/ชาย) รายการตรวจ 11 รายการ ราคา  1,690  บาท
   1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.6) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.7) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.8) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.9) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.10) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.11) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)

2.STANDARD (หญิง/ชาย) อายุ < 30 ปี รายการตรวจ 18 รายการ ราคา  2,900  บาท
   1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.6) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.7) ตรวจการทำงานของไต – BUN
1.8) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.9) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.10) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.11) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
1.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
1.13) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
1.14) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
1.15) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.17) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
1.18) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

3.WORHING (หญิง) อายุ 30-40 ปี รายการตรวจ 25 รายการ ราคา  7,700  บาท
1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) พบสูตินรีแพทย์
1.5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
1.8) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.9) ตรวจการทำงานของไต – BUN
1.10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.12) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
1.14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
1.15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
1.16) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
1.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.18) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
1.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
1.21) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก – THINPREP
1.22) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
1.23) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
1.24) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
1.25) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

4.WORHING (ชาย) อายุ 30-40 ปี รายการตรวจ 24 รายการ ราคา  7,500  บาท
   1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
1.7) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.8) ตรวจการทำงานของไต – BUN
1.9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.11) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
1.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
1.14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
1.15) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
1.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.18) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
1.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
1.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
1.21) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
1.22) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
1.23) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
1.24) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

5.EXECUTIVE (หญิง) อายุ < 30-40 ปี รายการตรวจ 34 รายการ ราคา  14,900  บาท
   1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) พบสูตินรีแพทย์
1.5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
1.8) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.9) ตรวจการทำงานของไต – BUN
1.10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.12) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
1.14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
1.15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
1.16) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
1.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.18) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
1.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
1.21) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก – THINPREP
1.22) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
1.23) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
1.24) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
1.25) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
1.26) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
1.27) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
1.28) ตรวจดูเลืดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
1.29) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
1.30) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
1.31) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAM + US)
1.32) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
1.33) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
1.34) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

6.EXECUTIVE (ชาย) อายุ < 30-40 ปี รายการตรวจ 32 รายการ ราคา  12,900  บาท
   1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
1.7) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.8) ตรวจการทำงานของไต – BUN
1.9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.11) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
1.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
1.14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
1.15) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
1.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.18) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
1.19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
1.20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
1.21) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
1.22) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
1.23) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
1.24) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
1.25) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
1.26) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – ANTI HBC IGG
1.27) ตรวจดูเลืดปนในอุจจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
1.28) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
1.29) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
1.30) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
1.31) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
1.32) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

7.PLATINUM  (หญิง) อายุ > 50 ปี รายการตรวจ 43 รายการ ราคา  19,900  บาท
   1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) พบสูตินรีแพทย์
1.5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
1.8) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.9) ตรวจการทำงานของไต – BUN
1.10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.12) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
1.14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
1.15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
1.16) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
1.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.18) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.19) ตรวจการทำงานของตับ – DIRECT BILIRUBIN
1.20) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL BILIRUBIN
1.21) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL PROTEIN
1.22) ตรวจการทำงานของตับ – GAMMA GT
1.23) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
1.24) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
1.25) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในรังไข่ (CARCINOMA 125 FOR OVARY)
1.26) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกและเชื้อ HPV – THINPREPREP PLUS HPV
1.27) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
1.28) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
1.29) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
1.30) ตรวจระดับแคลเซี่ยม – CALCIUM
1.31) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
1.32) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
1.33) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
1.34) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – ANTI HBC IGG
1.35) ตรวจอุจาระ – STOOL EXAM
1.36) ตรวจดูเลืดปนในอุจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
1.37) ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญิง (ESTRADIOL)
1.38) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
1.39) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
1.40) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAM + US)
1.41) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
1.42) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
1.43) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

8.PLATINUM  (ชาย) อายุ > 50 ปี รายการตรวจ 40 รายการ ราคา  17,800  บาท
   1.1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ/ตรวจวัดความดันโลหิต
1.2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
1.3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
1.4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด – CBC
1.5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – FBS
1.6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด – HBA1C
1.7) ตรวจการทำงานของไต – CREATININE
1.8) ตรวจการทำงานของไต – BUN
1.9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ URINALYSIS
1.10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรรอลในเลือด – CHOLESTEROL
1.11) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอร์ไรด์ในเลือด – TRIGLYCERIDE
1.12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL-CHOL
1.13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-CHOL
1.14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด – URIC ACID
1.15) ตรวจการทำงานของตับ –  AST
1.16) ตรวจการทำงานของตับ – ALT
1.17) ตรวจการทำงานของตับ – ALP
1.18) ตรวจการทำงานของตับ – DIRECT BILIRUBIN
1.19) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL BILIRUBIN
1.20) ตรวจการทำงานของตับ – TOTAL PROTEIN
1.21) ตรวจการทำงานของตับ – GAMMA GT
1.22) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (ALPHA FETO PROTEIN : AFP)
1.23) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN : CEA)
1.24) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN : PSA)
1.25) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T3
1.26) การตรวจธัยรอยด์ – FREE T4
1.27) การตรวจธัยรอยด์ – TSH
1.28) ตรวจระดับแคลเซี่ยม – CALCIUM
1.29) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด – VITAMIN D
1.30) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AG
1.31) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – HBS AB CHECK UP
1.32) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี – ANTI HBC IGG
1.33) ตรวจอุจาระ – STOOL EXAM
1.34) ตรวจดูเลืดปนในอุจาระ – STOOL OCCULT BLOOD
1.35) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (TESTOSTERONE)
1.36) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA.UPRIGHT)
1.37) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
1.38) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
1.39) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
1.40) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM : ECFO) (เลือก 1 รายการ)

หมดเขต 31 ธันวาคม 2564

สอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3 ) ชั้น 3โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301