แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจก

฿18,000.00

หมดเขต 30 มิถุนายน 2565
สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ตาโรงพยาบาลลาดพร้าว อาคาร 2 ชั้น 4
โทร.02 530 2556-69 ต่อ 2440 ,2441

คำอธิบาย

 

สิทธิ ข้าราชการเบิกตรงกรมบัญชีกลาง
รายการ ผ่าตัดที่ให้บริการ (สำหรับสิทธิเบิกตรงกรมบัญชีกลาง)
1.ผ่าตัดสลายต้อกระจก.
2.ผ่าตัดต้อหิน.
3.ผ่าตัดจอประสาทตาลอก.
4.ผ่าท่อน้ำตาอุดตัน.

แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจกจ่ายส่วนเกิน ราคา 18,000 บาท / ข้าง

หมดเขต 30 มิถุนายน 2565

สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ตาโรงพยาบาลลาดพร้าว อาคาร 2 ชั้น 4
โทร.02 530 2556-69 ต่อ 2440 ,2441