แพ็กเกจผ่าตัดใส่เลนส์เสริมแก้สายตาสั้นและเอียง

฿65,000.00฿90,000.00

SKU:: N/A

ผ่าตัดคืนการมองเห็น ที่สดใส (ใส่เลนส์เสริมICL)
ทางเลือกสำหรับการรักษาสายตาสั้น,เอียง ในผู้ที่ไม่สามารถทำเลสิค,PRK
ศูนย์ตา รพ.ลาดพร้าว อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
โทร :02-530-2556 ต่อ 2450,2451

ล้างค่า

คำอธิบาย

ผ่าตัดคืนการมองเห็น ที่สดใส (ใส่เลนส์เสริมICL)
ทางเลือกสำหรับการรักษาสายตาสั้น,เอียง ในผู้ที่ไม่สามารถทำเลสิค,PRK

ผ่าตัดใส่เลนส์เสริมICL
– แก้สายตาสั้น  1  ข้าง : สำหรับผู้ที่มีค่าสายตาน้อย (Low diopter)   ราคา  65,000  บาท
– แก้สายตาสั้น และเอียง  1  ข้าง  :  สำหรับผู้ที่มีค่าสายตาน้อย (Low diopter)   ราคา  65,000  บาท
– ผ่าตัดใส่เลนส์เสริม ICL แก้สายตาสั้น  1  ข้าง :  ราคา  73,000  บาท
– ผ่าตัดใส่เลนส์เสริม ICL แก้สายตาสั้น และเอียง 1  ข้าง  :  ราคา  90,000  บาท

เลนส์เสริม ICL สำหรับผู้ที่มีค่าสายตาน้อยในกรณีสั่นไม่เกิน 400 และเมื่อคำนวณแล้ว จัดอยู่ในกลุ่ม ICL Low diopter

หมดเขต 31 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดคืนการมองเห็น ที่สดใส (ใส่เลนส์เสริมICL)
ทางเลือกสำหรับการรักษาสายตาสั้น,เอียง ในผู้ที่ไม่สามารถทำเลสิค,PRK
ศูนย์ตา รพ.ลาดพร้าว อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 4
โทร : 02-530-2556 ต่อ 2450,2451