แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

฿2,700.00฿5,400.00

SKU:: 050

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 3300,3301


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และตั้งครรภ์

  • เตรียมรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว เพื่อลูกน้อยแข็งแรงสมบูรณ์โดยค้นหาสิ่งสำคัญซึ่งอาจส่งผลต่อลูกน้อยไปตลอดชีวิต คุณสามารถป้องกันได้ เพียงเตรียมคุณให้พร้อมก่อนแต่งงานและตั้งครรภ์

การตรวจ

  • ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์
  • ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟีลิส (VDRL)
  • ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
  • ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (ABSAg)
  • ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
  • ตรวจหาหมู่เลือด (ABO , RH Group)
  • ตรวจเลือดเพื่อหาความผิดปกติของฮีโมโกบิล (DCIP)
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)


แพ็กเกจ : ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

รายการตรวจ 12 รายการ : สำหรับผู้หญิง ราคา
1) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Examination)
2) ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete Blood Count)
3) ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
4) ตรวจหมูเลือดพิเศษ (Rh)
5) ตรวจหาโรคเลือดธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
6) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
7) ตรวจหาเชื้อเอดส์ (AIDS-Anti-HIV)
8) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
9) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Anti Hbs)
10) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
11) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อกัดเยอรมัน (Rubella lgG)
12) รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check Up Report)
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้หญิง) (สำหรับคนไทย) 3,000.-
รายการตรวจ 1ๅ รายการ : สำหรับผู้ชาย (สำหรับคนไทย) ราคา
1) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Examination)
2) ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete Blood Count)
3) รวจหมู่เลือด (Blood Group)
4) ตรวจหมูเลือดพิเศษ (Rh)
5) ตรวจหาโรคเลือดธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
6) ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
7) ตรวจหาเชื้อเอดส์ (AIDS-Anti-HIV)
8) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
9) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Anti Hbs)
10) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
11) รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check Up Report)
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้ชาย) (สำหรับคนไทย) 2,700.-
รายการตรวจ : สำหรับผู้ชาย และ ผู้หญิง ราคา
1) ตรวจสุขภาพเหมาจ่าย (สำหรับผู้ชาย และ ผู้หญิง) (สำหรับคนไทย) 5,400.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 3300,3301