แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี

฿6,500.00฿15,900.00

SKU:: 012

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 2200,2201


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

Q&A : คำถามที่พบบ่อย ก่อน – หลังฉีดวัคซีน

1) พาลูกน้อยมาฉีดวัคซีนก่อนกำหนดได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ควร!! เพราะการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเกิดประสิทธิภาพได้ไม่ดีพอ

2) หากลืมพาลูกมาฉีดวัคซีนสามารถฉีดหลังวันนัดได้ไหม ?

ตอบ : ได้!! แต่ควรฉีดให้ใกล้กับวันนัดมากที่สุด

3) ลูกมีอาการแบบไหนไม่ควรพามาฉีดวัคซีน ?

ตอบ : มีไข้ หนาวสั่น

4) ลูกน้อยมีอาการไม่สบายตัวหลังฉีดวัคซีน ควรทำอย่างไร ?

ตอบ : มีตุ่มหนอง (ใช้สำลีสะอาดชุบน้ำตับสุกเช็ดห้ามบ่งหนองออก) , ปวด บวมแดง ร้อน (ให้ยาแก้ปวด เช่น พาเรเซตามอล และใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบ) , มีไข้ (ให้ยาลดไข้ เช่น พาเรเซตามอล)

5) ลูกแพ้ยาฉีดวัคซีนได้มั้ย ?

ตอบ​ : สามารถฉีดวัคซีนได้บางชนิดแต่ต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งว่ามีอาการผิดปกติรุนแรงหลังได้รับวัคซีน

วัคซีนจำเป็นสำหรับเด็ก

  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
  • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ (HB)
  • วัคซีนป้องกันโปลิโอ (OPV)
  • วัคซีนป้องกันหัดคางทูม (MMR)
  • วัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยัก ไอ กรน (DTP)
  • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (JE)

แพ็กเกจ : วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

รายการตรวจ (BASIC) : 5 รายการ ราคา
1.วัคซีน ENGERIX-B (วัคซีนอักเสบบี)
2.วัคซีน PENTAXIM (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
3.วัคซีน HEXAXIM (วัคซีนรวม 6 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ, ตับอักเสบบี)
4.วัคซีน IMDJEV (วัคซีนไข้สองอักเสบ)
5.วัคซีน MMR (วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน,คางมทูม)
วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี (BASIC) สำหรับคนไทย 6,500.-
รายการตรวจ (GOLD) : 8 รายการ ราคา
1.วัคซีน ENGERIX-B (วัคซีนอักเสบบี)
2.วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม โรค ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
3.วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
4.วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
5.วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
6.วัคซีน INFANRIX-HEXA (วัคซีนรวม 6 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ, ตับอักเสบบี)
7.วัคซีน CD.JEVAX (วัคซีนไข้สองอักเสบ)
8.วัคซีน MMR (วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน,คางมทูม)
วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี (GOLD) สำหรับคนไทย 8,500.-
รายการตรวจ (PLATINUM) : 12 รายการ ราคา
1.วัคซีน ENGERIX-B (วัคซีนอักเสบบี)
2.วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
3.วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
4.วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)
5.วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
6.วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
7.วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)
8.วัคซีน INFANRIX-HEXA (วัคซีนรวม 6 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ, ตับอักเสบบี)
9.วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)
10.วัคซีน CD.JEVAX (วัคซีนไข้สองอักเสบ)
11.วัคซีน MMR (วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน,คางมทูม)
12.วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)
วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี (PLATINIM) สำหรับคนไทย 15,900.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 2200,2201