แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

฿2,500.00฿22,900.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1) โทร : 02-530-2556 ต่อ 2100,2110


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างค่า

คำอธิบาย

 

ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ BASIC :  ราคา    2,500   บาท
รายการตรวจ 13 รายการ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • วัดค่าดัชนีมวลกาย
 • ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbAC)
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันดี (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-rays)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • สมุดตรวจสุขภาพ (Medical Report)

ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ STANDARD :  ราคา    6,900   บาท
รายการตรวจ 15  รายการ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • วัดค่าดัชนีมวลกาย
 • ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbAC)
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันดี (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-rays)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)
 • ตรวจอัตราซาวด์วัดความหนาของผนังหลอดเลือดแดงชั้นในที่คอ (IMT)
 • สมุดตรวจสุขภาพ (Medical Report)

ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ADVANCE :  ราคา    22,900   บาท
รายการตรวจ 17  รายการ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • วัดค่าดัชนีมวลกาย
 • ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbAC)
 • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันดี (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจหาอัตราความเสี่ยงการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-rays)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO)
 • ตรวจอัตราซาวด์วัดความหนาของผนังหลอดเลือดแดงชั้นในที่คอ (IMT)
 • ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain + MRA Brain)
 • สมุดตรวจสุขภาพ (Medical Report)

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1) โทร : 02-530-2556 ต่อ 2100,2110