แพ็กเกจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

฿3,500.00

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

รายการตรวจ

  • ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส : VDRL
  • ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี : HBsAg
  • ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชไอวี : Anti HIV
  • ตรวจหาเชื้อ คลามายเดีย : Chlamydia PCR

แพ็กเกจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์   ราคา   3,500   บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ :

  • ราคาเหมาจ่ายดังกล่าว รวมค่าบริการแพทย์ พยาบาล และโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301