แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาเด็ก

SKU:: 05

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

พาลูกของท่านมาตรวจก่อนที่จะสายเกินไป !!

  • โรคตาที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ สภาวะสายตาผิดปกติที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยแว่นตา หรือภาวะตาขี้เกียจ (Lazy eye) ภาวะตาเหล่ โดยพบว่าโรคตาในเด็กจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยจักษุแพทย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญ และรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากรักษาช้าเกินไปอาจจะไม่ได้ผล

ข้อบ่งชี้ในการตรวจตาในเด็ก

  • เด็กแรกเกิด : มีประวัติคลอดก่อนกำหนด , มีความเสี่ยงโดยมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย , มีอาการทางตาผิดปกติ หรือสงสัยอาการผิดปกติ เช่น ตาเข , มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคทางตาในเด็ก เช่น ตาขี้เกียจ หรือตาเข เป็นต้น
  • เด็กทารก ทุกคน แนะนำตรวจตา เพื่อคัดกรองความผิดปกติ ในช่วง อายุ 6 เดือน ถึง 1 ขวบแรก
  • วันก่อนเข้าเรียน ควรได้รับการประเมิน หาความสามารถในการมองเห็นและภาวะตาเข ในช่วง อายุ 3 ขวบ ถึง 3 ขวบครึ่ง โดยหากตรวจตาเบื้องต้นสงสัยความผิดปกติ ควรได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้คำวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที

เด็กกลุ่มไหนที่ควรได้รับการตรวจ

  • อายุมากกว่าหรือเท่ากัน 4 ปี
  • อายุน้อยกว่า 4 ปี สามารถบอกรูปภาพหรือตัวเลขได้
  • เด็กที่สงสัยว่ามีปัญหาสายตา เช่น ตาเหล่ , ตาเข

เด็กควรได้รับการตรวจคัดกรองสายตาก่อนอายุ 5 ขวบ เพราะ ถ้าเกิน 7 ขวบ หากมีตาขี้เกียจการรักษาจะได้ผลไม่ดี

  • เพราะเด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับสายตาที่พร่ามัวจึงไม่รู้ตัวถึงความผิดปกติของสายตาตนเองว่าเป็นอย่างไร
  • การตรวจประเมินสายตาเท่านั้นที่จะช่วยเด็กได้

แพ็กเกจ : ตรวจสุขภาพตาเด็ก (สำหรับคนไทย)

รายการตรวจ ราคา
1) วัดระดับสายตา
2) การมองเห็นภาพ 3 มิติ
3) วัดค่าสายตา
4) ภาวะสายตาเหล่
5) ค่าตรวจจักษุแพทย์
ตรวจสุขภาพตาเด็ก (สำหรับคนไทย) 800.-

เด็กควรได้รับการตรวจคัดกรองสายตาก่อนอายุ 5 ขวบ เพราะ ถ้าเกิน 7 ขวบ (หากมีตาขี้เกียจการรักษาจะได้ผลไม่ดี)


หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441