ตรวจสุขภาพตา (Basic)

฿1,500.00

SKU:: 07

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

ดวงตาสุขภาพดี เริ่มที่การตรวจเช็คทุกปี

  • เพราะสุขภาพตา และการมองเห็นที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การตรวจสุขภาพตา (Comprehensive Eye Exam) จึงมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าก่อนตรวจสุขภาพอื่นๆ ในการตรวจสุขภาพตาผู้รับการตรวจจะได้รับการประเมิน เรื่องการมองเห็น การตรวจวินิจฉัยถึงโรคตาที่พบได้บ่อย ประเมินดูจอประสาทตา เส้นประสาทตา รวมถึงเส้นเลือดเล็กๆในตา ซึ่งอาจสามารถบ่งบอกถึงโรคทางร่างกาย หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ ซ่อนอยู่ด้วย

ผู้ที่ควรตรวจเช็คสายตาด้วยโปรแกรมนี้

  • กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน

  • มีอาการผิดปกติทางสายตา

  • เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน

 

 

แพ็กเกจ : ตรวจสุขภาพตาเบสิค

รายการตรวจ ราคา
1) ต้อหิน
2) ต้อกระจกโรคจอประสาทตา
ตรวจสุขภาพตาเบสิค (สำหรับคนไทย) 1,500.-

ราคานี้รวมการตรวจระดับสายตา ความดันลูกตา ค่าสายตา ต้อกระจก ต้อหิน จอตา และค่าจักษุแพทย์


หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441