แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

฿1,500.00฿9,900.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) ชั้น Gโทร.02-530-2556 ต่อ 2100,2110


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างค่า

คำอธิบาย

ดูแล ป้องกัน หัวใจของคุณตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเช็คสุขภาพหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อหัวใจแข็งแรงจะอยู่คู่กับคุณตลอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (HEART CHECK UP PROGRAM)
BASIC : HEART CHECK UP PROGRAM   (รายการตรวจ  5 รายการ)    ราคา   1,500  บาท  

 • FBS CHECK UP
 • LDL-CHOL CHECK UP
 • CHEST (PA.UPRIGHT)
 • EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • วัชดัชนีมวลกาย (BMI)
 • คูปองอาหาร 1 ชุด BLACK CANYON

SILVER : HEART CHECK UP PROGRAM   (รายการตรวจ  13 รายการ)    ราคา   5,200  บาท  

 • CBC CHECK UP
 • FBS CHECK UP
 • CREATININE CHECK UP
 • URINALYSIS CHECK UP
 • CHOLESTEROL CHECK UP
 • TRIGLYCERIDE CHECK UP
 • HDL-CHOL CHECK UP
 • LDL-CHOL CHECK UP
 • ALT CHECK UP
 • CHEST (PA.UPRIGHT)
 • EKG ตรวจคลื่นหัวใจ
 • EST (EXERCISE STRESS TEST) / ECHO (ECHOCARDIOGRAM) : เลือก 1 รายการ
 • วัชดัชนีมวลกาย (BMI)
 • คูปองอาหาร 1 ชุด BLACK CANYON

GOLD : HEART CHECK UP PROGRAM   (รายการตรวจ  14 รายการ)    ราคา   6,490  บาท

 • CBC CHECK UP
 • FBS CHECK UP
 • CREATININE CHECK UP
 • URINALYSIS CHECK UP
 • CHOLESTEROL CHECK UP
 • TRIGLYCERIDE CHECK UP
 • HDL-CHOL CHECK UP
 • LDL-CHOL CHECK UP
 • ALT CHECK UP
 • CHEST (PA.UPRIGHT)
 • EKG ตรวจคลื่นหัวใจ
 • EST (EXERCISE STRESS TEST) / ECHO (ECHOCARDIOGRAM) : เลือก 1 รายการ
 • ABI
 • วัชดัชนีมวลกาย (BMI)
 • คูปองอาหาร 1 ชุด BLACK CANYON

GOLD : HEART CHECK UP PROGRAM 2   (รายการตรวจ  13 รายการ)    ราคา   6,200  บาท

 • CBC CHECK UP
 • FBS CHECK UP
 • CREATININE CHECK UP
 • URINALYSIS CHECK UP
 • CHOLESTEROL CHECK UP
 • TRIGLYCERIDE CHECK UP
 • HDL-CHOL CHECK UP
 • LDL-CHOL CHECK UP
 • ALT CHECK UP
 • CHEST (PA.UPRIGHT)
 • EKG ตรวจคลื่นหัวใจ
 • CAICIUM SCORE
 • วัชดัชนีมวลกาย (BMI)
 • คูปองอาหาร 1 ชุด BLACK CANYON

DIAMOND : HEART CHECK UP PROGRAM    (รายการตรวจ  15 รายการ)    ราคา   9,500  บาท

 • CBC CHECK UP
 • FBS CHECK UP
 • CREATININE CHECK UP
 • URINALYSIS CHECK UP
 • CHOLESTEROL CHECK UP
 • TRIGLYCERIDE CHECK UP
 • HDL-CHOL CHECK UP
 • LDL-CHOL CHECK UP
 • ALT CHECK UP
 • CHEST (PA.UPRIGHT)
 • EKG ตรวจคลื่นหัวใจ
 • EST (EXERCISE STRESS TEST) / ECHO (ECHOCARDIOGRAM) : เลือก 1 รายการ
 • ABI
 • IMT
 • วัชดัชนีมวลกาย (BMI)
 • คูปองอาหาร 1 ชุด BLACK CANYON

DIAMOND : HEART CHECK UP PROGRAM 2    (รายการตรวจ  14 รายการ)    ราคา   9,900  บาท

 • CBC CHECK UP
 • FBS CHECK UP
 • CREATININE CHECK UP
 • URINALYSIS CHECK UP
 • TRIGLYCERIDE CHECK UP
 • HDL-CHOL CHECK UP
 • LDL-CHOL CHECK UP
 • ALT CHECK UP
 • CHEST (PA.UPRIGHT)
 • EKG ตรวจคลื่นหัวใจ
 • ECHO (ECHOCARDIOGRAM)
 • CAICIUM SCORE
 • IMT
 • วัชดัชนีมวลกาย (BMI)
 • คูปองอาหาร 1 ชุด BLACK CANYON

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) ชั้น Gโทร.02-530-2556 ต่อ 2100,2110