ผ่าตัดทอนซิลอักเสบ

฿50,000.00

SKU:: 075

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โสต ศอ สาสิก (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2410,2411


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

ต่อมทอนซินอักเสบเฉียบพลัน (Acute Tonsillitis) เกิดจากการอักเสบติดเชื้อของต่อมทอนซิล

 • พบมากในเด็กเล็ก มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส

 • ในเด็กโตอายุ 5 – 15 ปี และผู้ใหญ่ มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นจะพบน้อยลง

 • แม้ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรง แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการมาก อาจจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ทำให้ต้องหยุดเรียน หรือหยุดงาน

อาการทอนซิล

 • ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ โดยเฉพาะตำแหน่งมุมขากรรไกร ถ้าเป็นมากอาจเจ็บร้าวไปที่หูได้

 • ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ , มีอาการปวดหัว

 • ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนแล้วเจ็บ และกลืนลำบาก

 • ผู้ป่วยต่อมทอนซิลมีอาการโตบวมแดง และอาจมีหนองบริเวณต่อมทอนซิล

 • ผู้ป่วยที่กรณีในเด็กเล็กที่ยังพูดไม่ได้ อาจมีน้ำลายไหลออกจากมุมปากไม่ยอมกินอาหาร และเกิดอาการงอแง

การป้องกันที่ดีที่สุด

 • การปฏิบัติตัวให้มีสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene) เช่น การสอนลูกหลาน ให้ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หรือขนม และหลังเข้าห้องน้ำ , ใช้ช้อนกลาง , ไม่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน , ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

วิธีการรักษา

 • การรักษา คือ การใช้ยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันว่าเกิดจากไวรัส หรือแบคทีเรีย

 • หากเกิดจากไวรัสจะรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ , ยาพ่น หรือยาอมแก้เจ็บคอ

 • หากเกิดจากแบคทีเรียต้องเพิ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประมาณ 7-10 วัน

 • การผ่าตัดจะทำในกรณีที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบซ้ำบ่อยๆ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีหนองลามเข้าไปในช่องคอส่วนลึกข้างต่อมทอนซิล

 

 

แพ็กเกจ : การผ่าตัดต่อมทอนซินอักเสบ

รายการตรวจ ราคา
1) ผ่าตัดทอนซิลอักเสบ (นอนพักโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน) (สำหรับคนไทย) 50,000.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โสต ศอ สาสิก (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2410,2411