แพ็กเกจการผ่าตัดแก้ไขนิ้วล็อค

฿8,500.00฿12,500.00

SKU:: 042

หมดเขต 30 มิถุนายน 2566 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4 โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3400,3401


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างค่า

คำอธิบาย

มือและนิ้ว

 • เป็นอวัยวะสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และสรรค์สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมาย
 • มนุษย์นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกในปีนี้ ที่มีนิ้วสมบูรณ์พร้อม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ในแต่ละวันนั้น เราใช้มือและนิ้วในการประกรอบกิจกรรมมากมายจนแทบไม่ได้หยุดหย่อน ดังนั้น หากเกิดความผิดปกติใด ๆ
 • ขึ้นกับมือแล้วย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามมาอีกด้วย ความแตกต่างของอาชีพ เพศ และวัย เป็นปัจจุบันสำคัญที่ทำ
 • ให้กิจกรรมการใช้มือนั้นแตกต่างกันออกไป ผู้ที่ใช้มือประกอบกิจกรรมซ้ำ ๆ และรุนแรง จนเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นกับมือและนิ้วมือ
 • ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดความผิดปกติของมือที่พบได้บ่อยที่สุดที่เรียกว่า “โรคนิ้วล็อค” หรือ “Trigger Finger”

แพ็กเกจผ่าตัดแก้นิ้วล็อค

 • Trigger Finger LA (ใช้ยาเฉพาะที่)                          ราคา       8,500     บาท
 • Trigger Finger (ใช้ยาบล็อคเส้นประสาทเพื่อผ่าตัด)   ราคา    12,500     บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • 1.ราคาดังกล่าวรวม : ค่าห้องผ่าตัด , ค่าเวชภัณฑ์ , ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด , ค่าแพทย์ พยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • 2.ราคาดังกล่าวรวม : ค่ายากลับบ้าน (แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย)
 • 3.ราคาแพ็กเกจเหมาจ่ายเป็นการผ่าตัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ไม่รวมค่าห้องพักในกรณีนอนโรงพยาบาล)
 • 4.การพิจารณาใช้แพ็จเกจผ่าตัดขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจ
 • 5.ราคาดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ราคาแพ็กเกจสำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือเครดิตการ์ด สามารถใช้เคลมกับบริษัทประกันชีวิตได้ตามที่ตกลงไว้ 10 บริษัทแต่ไม่
สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ และเป็นราคาสำหรับคนไทย และต่างชาติที่เป็น Expatriate **
* ราคาสำหรับคนไทย


หมดเขต 30 มิถุนายน 2566 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ (อาคาร 3) ชั้น 4 โทรศัพท์ : 02-530-2556 ต่อ 3400,3401