แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

฿1,800.00฿2,950.00

SKU:: 067

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) ชั้น Gโทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

โรคปอดอักเสบ

 • เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเฉียบพลันอย่างรุนแรงของ ระบบทางเดินหายใจ ทำให้เยื้อบุถุงลมเกิดการอักเสบ

สาเหตุการป้องกันปอดอักเสบ

 • ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย โดยสามารถติดต่อได้จากการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป หรือจากการไอ – จามรดกัน รรวมถึงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย

การป้องกันโรคปอดอักเสบ

 • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่สัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วย และไม่ใช่สิ่งของต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น และ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
 • ล้างมือให้ะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังหยิบจับสิ่งสกปรก
 • ดูแลให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ ในเวลาที่อากาศเย็น
 • ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด
 • ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

แพ็กเกจ : วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

รายการตรวจ ราคา
1) วัคซีนป้อนกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (สำหรับคนไทย) 1,800.-
2) วัคซีนป้อนกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (สำหรับคนไทย) 2,950.-

เงี่ยนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และบริการโรงพยาบาล

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายรุกรรม (อาคาร 2) ชั้น G โทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020