แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

฿8,900.00฿19,500.00

SKU:: 026

หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2310,2320


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างค่า

คำอธิบาย

 

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด มะเร็งปากมดลูก

  • ปัจจัยเสี่ยงทางนรีเวช : มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีเพศสัมพันธ์กับชายหลายคน มีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เคยตั้งครรภ์หรือมีลูกหลายคน เคยรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน และไม่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • ปัจจัยเสี่ยงจากฝ่ายชาย : สามีเป็นมะเร็งองคชาต สามีเคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกมาก่อน สามีมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามีมีคู่นอนหลายคน
  • ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ : การสูบบุหรี่ ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เศรษฐานะต่ำ และขาดสารอาหารบางชนิด

การป้องกันและลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

  • ป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือป้องกันมิให้ปากมดลูกติดเชื้อ HPV ได้แก่ ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ใช้ถุงยางอนามัย มีคู่นอนคนเดียว และการฉีดวัคซีน HPV
  • การตรวจหาและรักษาความผิดปกติในระยะก่อนมะเร็ง (Precancerous) ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) และการตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง (HPV DNA Testing)
  • การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้หายจากโรค และรักษาแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (GARDASIL 4)       ราคา      8,900    บาท
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (GARDASIL 9)       ราคา     19,500    บาท

*ราคาสำหรับคนไทย


หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 2310,2320