แพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด-1ปี

฿6,500.00฿15,900.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร. 02-530-2556 ต่อ 2200,2201


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างค่า

คำอธิบาย

รายการตรวจ

วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด -1ปี (BASIC)  ราคา   6,500   บาท

 • วัคซีน ENGERIX-B (วัคซีนอักเสบบี)
 • วัคซีน PENTAXIM (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
 • วัคซีน HEXAXIM (วัคซีนรวม 6 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ, ตับอักเสบบี)
 • วัคซีน IMDJEV (วัคซีนไข้สองอักเสบ)
 • วัคซีน MMR (วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน,คางมทูม)

วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด -1ปี (GOLD)  ราคา   8,500   บาท

 • วัคซีน ENGERIX-B (วัคซีนอักเสบบี)
 • วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
 • วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
 • วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
 • วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
 • วัคซีน INFANRIX-HEXA (วัคซีนรวม 6 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ, ตับอักเสบบี)
 • วัคซีน CD.JEVAX (วัคซีนไข้สองอักเสบ)
 • วัคซีน MMR (วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน,คางมทูม)

วัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด -1ปี (PLATINUM)  ราคา   15,900   บาท

 • วัคซีน ENGERIX-B (วัคซีนอักเสบบี)
 • วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
 • วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
 • วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)
 • วัคซีน INFANRIX IPV-HIB (วัคซีนรวม 5 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ)
 • วัคซีน ROTARIX (วัคซีนป้องกันท้องร่วมจากเชื้อโรต้าไวรัส)
 • วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)
 • วัคซีน INFANRIX-HEXA (วัคซีนรวม 6 โรค ได้แก่ คอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ, ตับอักเสบบี)
 • วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)
 • วัคซีน CD.JEVAX (วัคซีนไข้สองอักเสบ)
 • วัคซีน MMR (วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน,คางมทูม)
 • วัคซีน SYNFLORIX (วัคซีนไอพีดี ชนิด 10 สายพันธ์)

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2 โทร. 02-530-2556 ต่อ 2200,2201