แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

฿2,700.00฿5,400.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างค่า

คำอธิบาย

ตรวจก่อนแต่ง..เตรียมพร้อม อย่างมั่นใจ..ร่วมสร้าง..ครอบครัวสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้ชาย) 11 รายการ   ราคา    2,700   บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Examination)
 2. ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete Blood Count)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Count)
 4. ตรวจหมู่เลือดพิเศษ (Rh)
 5. ตรวจหาโรคเลือดธารัสซีเมีย (Hb Typing)
 6. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ (AIDS-Anti-HIV)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไรรัสตับอักเสบ บี (Anti Hbs)
 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
 11. รายงานผลตรวจสุขภาพ (Cheok up report)

โปรแกรมตรวจก่อนแต่งงาน (สำหรับผู้ชาย) 12 รายการ      ราคา    3,000  บาท

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Examination)
 2. ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete Blood Count)
 3. ตรวจหมู่เลือด (Blood Count)
 4. ตรวจหมู่เลือดพิเศษ (Rh)
 5. ตรวจหาโรคเลือดธารัสซีเมีย (Hb Typing)
 6. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ (AIDS-Anti-HIV)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไรรัสตับอักเสบ บี (Anti Hbs)
 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
 11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อหัดเยอรมัน (Rubella lgG)
 12. รายงานผลตรวจสุขภาพ (Cheok up report)

แพ็กเกจเหมาจ่าย (คู่)  ราคา   5,400  บาท


หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร : 02-530-2556 ต่อ 3300,3301