แพ็กเกจผ่าตัดขูดมดลูก

฿22,000.00

SKU:: 027

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 2310,2320


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

การขูดมดลูก

 • การขูดมดลูกเป็นการใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่านทางช่องคลอด และปากมดลูก กรณีที่เด็กเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อใช้วิธีทำให้เลือดหยุดไหลในกรณีแท้งบุตร และผนังมดลูกเจริญผิดปกติมีเลือดออกมาก
 • วัตถุประสงค์ของการขูดที่สำคัญจึงมี 2 ประการ ได้แก่ เพื่อการวินิจฉัยโรค , เพื่อการรักษาโรค

การขูดมดลูกมี 2 ประเภท ได้แก่

 • การตรวจขยายปากมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก (Dilatation and Curettage)
 • การขูดมดลูกแบบแยกส่วน (Fractional Curettage) ในส่วนของการขูดมดลูกโดยทั่วไป สามารถทำได้โดยไม่ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล

มีสองเหตุผลในการขูดมดลูก ได้แก่

 • การขูดเพื่อการวินิจฉัยโรคในผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ซึ่งมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด แบ่งเป็นสองกรณีย่อย คือ
  • กรณีที่ 1 : ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี ร่วมกับมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดมาก หรือออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบประจำเดือน หรือเลือดออกไม่เป็นรอบตามปกติ
  • กรณีที่ 2 : ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้ว แต่กลับมามีเลือดออกจากช่องคลอด
 • การขูดมดลูก เพื่อการรักษาในผู้หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการแท้งบุตร ทั้งจากการแท้งไม่ครบ (Incomplete) ในบางครั้ง ผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี แต่มีเลือดออกผิดปกติอย่างรุนแรงจากโพรงมดลูก (เลือดออกทางช่องคลอด) ที่ไม่สามารถหยุดเลือดออกได้จากการใช้ยา ก็อาจจำเป็นต้องได้รับการขูดมดลูก เพื่อหยุดอาการเลือดออก เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติ , โพรงมดลูกลูกปกติ

ทำไมผู้หญิงต้องขูดมดลูก ?

 • ขูดมดลูก : เพื่อวินิจฉัยโรค และความผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อภาวะเลือดออกโพรงมดลูก หรือในกรณีมีที่มีความเสี่ยงเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติ
 • ขูดมดลูก : เพื่อรักษาโรคอย่างในเคสของคุณแม่ตั้งครรภ์ ที่มีภาวะครรภ์ไข่ปลาอุดหรือการเกิดเนื้องอกที่รกในครรภ์ , รักษาในกรณีทำแท้งแบบถูกกฏหมาย หรือเมื่อคุณแม่เกิดการแท้งบุตร ต้องมีการขูดมดลูก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้อเยื่อใดๆ ตกค้างอยู่

การขูดมดลูกไม่อันตราย แต่เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนได้ ?

 • การติดเชื้อ หรือมีเลือดออกจากช่องคลอด
 • ปากมดลูกเสียหาย
 • ภาวะพังผืดในโพรงมดลูก
 • มดลูกทะลุ

 

แพ็กเกจ : ผ่าตัดขูดมดลูก

รายการตรวจ ราคา
1) ผ่าตัดขูดมดลูก (Dilation & Curettage) (D&C) (สำหรับคนไทย) 22,000.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 2310,2320