แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

฿14,500.00

SKU:: 03

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

ต้อเนื้อ มีลักษณะอย่างไร ?

 • เป็นแผ่นเนื้อรูปสามเหลี่ยม งอกจากตาขาวลามเข้าไปในตาดำ มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆโต ลุกลามอย่างช้าๆเข้าไปในตาดำ ถ้าเป็นมากจะลามเข้าไปจนถึงกลางตาดำปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัวได้ เนื้อดังกล่าวไม่ใช่มะเร็ง ไม่ใช่เนื้องอก แต่เป็นลักษณะของความเสื่อมของเยื่อบุตาซึ่งเกิดจาก แสงอัลตราไวโลเลตเป็นหลัก และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดกับดวงตา แต่จะก่อความรำคาญ เวลาอักเสบ บวมแดง จะรู้สึกเคืองตา ถ้าเป็นเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงได้ เพราะจะไปกด อยู่ที่กระจกตา เป็นโรคกลุ่มเดียวกันกับต้อลม แต่มีการยื่นเข้าไปในส่วนของกระจกตาดำ

วิธีการสังเกตอาการ

 • สังเกตว่าตามองเห็นชัดหรือไม่ โดยปิดตาทีละข้าง เพื่อสังเกตความชัดและความกว้างของการมองเห็น

กลุ่มเสี่ยงเกิดต้อเนื้อ

 • ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหิน
 • ผู้ที่มีสายตายาวมากหรือสั้นมาก
 • ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการกระแทก
 • ผู้ที่ใช้ยาที่มีสารสเตียรอยด์ทุกรูปแบบ
 • ผู้ที่มีโรคทางเส้นประสาท

การรักษาต้อหิน

 • การใช้ยา : เป็นการรักษาเบื้องต้นที่เน้นการลดความดันของลูกตาให้ต่ำลง เพื่อลดการทำลายของขั่วประสาทตา โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องให้ยาอย่างสม่ำเสมอ
 • การรักษาด้วยเลเซอร์ : ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการหยอดยา หรือโรคต้อหินชนิดมุมปิด โดยแพทย์จะเลือกใช้เลเซอร์ที่แตกต่างกันสำหรับระยะที่ต่างกัน สำหรับระยะที่ต่างกันของโรคต้อหิน

แพ็กเกจ : ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

รายการตรวจ ราคา
1) ต้อเนื้อ ผู้ป่วยทั่วไป (สำหรับคนไทย) 14,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาแพ็กเกจสำหรับคนไทยเท่านั้น / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441