ตรวจสุขภาพประจำปี (Healthy Check)

฿1,790.00฿20,900.00

SKU:: 057

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 3300,3301


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารักการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อายุน้อยกว่า 50 ปี ตรวจทุก 2-3 ปี เพื่อช่วยวิเคราะห์ประเมิน รวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

  • ช่วยให้ทราบสุขภาวะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ

  • ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติ หรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น

  • ช่วยให้ติดตาม และประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม

  • ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขอนามัย และด้านการเงิน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจ

  • พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจ

  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

  • งดอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อง 8 – 10 ชั่วโมง ในกรณีที่ตรวจหาน้ำตาลในเลือด และไขมันในเลือด

  • หากมีโรคประจำตัว หรือยาที่ใช้ประจำให้รับประทานยาตามปกติไม่ต้องงดยา และน้ำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพ

 

 

แพ็กเกจ : ตรวจสุขภาพประจำปี

รายการตรวจ : 11 รายการ (ชาย และ หญิง) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
7) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
8) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
9) ตรวจระดับไขมันไกลกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
10) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
11) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ (CHEST) (PA.UPRIGHT)
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (BASIC) (ชาย และ หญิง) (สำหรับคนไทย) 1,790.-
รายการตรวจ : 18 รายการ (อายุระหว่าง 25 – 30 ปี) (ชาย และ หญิง) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
7) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
8) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
9) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
10) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
11) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL)
12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL)
13) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID)
14) ตรวจการทำงานของตับ (AST)
15) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
16) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
17) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอด และหัวใจ (CHEST) (PA.UPRIGHT)
18) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (อายุระหว่าง 25 – 30 ปี) (ชาย และ หญิง) (สำหรับคนไทย) 2,990.-
รายการตรวจ :  25 รายการ (อายุระหว่าง 30 – 40 ปี) (หญิง) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) พบสูตินรีแพทย์
5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
8) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
9) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
12) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL)
14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL)
15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID)
16) ตรวจการทำงานของตับ (AST)
17) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
18) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein: AFP)
20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen: CEA)
21) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (Thinprep)
22) การตรวจไทรอยด์ (TSH)
23) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT)
24) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
25) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (WORKING) (อายุระหว่าง 30 – 40 ปี) (หญิง) (สำหรับคนไทย) 8,700.-
รายการตรวจ :  24 รายการ (อายุระหว่าง 30 – 40 ปี) (ชาย) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
7) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
8) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
11) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL)
13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL)
14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID)
15) ตรวจการทำงานของตับ (AST)
16) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
17) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
18) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein: AFP)
19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen: CEA)
20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Specific Antigen: PSA)
21) การตรวจไทรอยด์ (TSH)
22) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT)
23) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
24) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (WORKING) (อายุระหว่าง 30 – 40 ปี) (ชาย) (สำหรับคนไทย) 8,500.-
รายการตรวจ :  34 รายการ (อายุระหว่าง 40 – 50 ปี) (หญิง) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) พบสูตินรีแพทย์
5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
8) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
9) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
12) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL)
14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL)
15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID)
16) ตรวจการทำงานของตับ (AST)
17) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
18) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein: AFP)
20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen: CEA)
21) ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (Thinprep)
22) การตรวจไทรอยด์ (FREE T3)
23) การตรวจไทรอยด์ (FREE T4)
24) การตรวจไทรอยด์ (TSH)
25) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AG)
26) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AB CHECK UP)
27)ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (ANTI HBC IGG)
28) ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (STOOL OCCULT BLOOD)
29) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT)
30) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
31) ตรวจทะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAM+US)
32) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
33) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
34) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOREAM: ECHO) เลือก 1 รายการ
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (EXECUTIVE) (อายุระหว่าง 40 – 50 ปี) (หญิง) (สำหรับคนไทย) 15,900.-
รายการตรวจ :  32 รายการ (อายุระหว่าง 40 – 50 ปี) (ชาย) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
7) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
8) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
11) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL)
13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL)
14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID)
15) ตรวจการทำงานของตับ (AST)
16) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
17) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
18) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein: AFP)
19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen: CEA)
20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Specific Antigen: PSA)
21) การตรวจไทรอยด์ (FREE T3)
22) การตรวจไทรอยด์ (FREE T4)
23) การตรวจไทรอยด์ (TSH)
24) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AG)
25) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AB CHECK UP)
26) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (ANTI HBC IGG)
27) ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (STOOL OCCULT BLOOD)
28) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT)
29) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
30) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
31) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
32) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOREAM: ECHO) เลือก 1 รายการ
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (EXECUTIVE) (อายุระหว่าง 40 – 50 ปี) (ชาย) (สำหรับคนไทย) 13,900.-
รายการตรวจ :  39 รายการ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) (หญิง) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) พบสูตินรีแพทย์
5) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
7) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
8) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
9) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
11) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
12) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL)
14) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL)
15) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID)
16) ตรวจการทำงานของตับ (AST)
17) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
18) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
19) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein: AFP)
20) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen: CEA)
21) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (Carcinoma 125 : CA 125 for Ovary)
22) ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก และเชื้อ HPV (Thinprep plus HPV)
23) การตรวจไทรอยด์ (FREE T3)
24) การตรวจไทรอยด์ (FREE T4)
25) การตรวจไทรอยด์ (TSH)
26) ตรวจระดับแคลเซียม (CALCIUM)
27) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (VITAMIN D)
28) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AG)
29) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AB CHECK UP)
30) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (ANTI HBC IGG)
31) ตรวจอุจจาระ (STOOL EXAM)
32) ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (STOOL OCCULT BLOOD)
33) ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol)
34) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT)
35) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
36) ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAM + US)
37) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
38) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
39) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOREAM: ECHO) เลือก 1 รายการ
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (PLATINUM) (อายุ 50 ปีขึ้น) (หญิง) (สำหรับคนไทย) 20,900.-
รายการตรวจ :  40 รายการ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) (ชาย) ราคา
1) ตรวจวัดสัญญาณชีพ / ตรวจวัดความดันโลหิต
2) วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3) พบแพทย์ตรวจสุขภาพ
4) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
5) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
6) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
7) ตรวจการทำงานของไต (CREATININE)
8) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
9) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS)
10) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL)
11) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE)
12) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL)
13) ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL)
14) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID)
15) ตรวจการทำงานของตับ (AST)
16) ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
17) ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
18) ตรวจการทำงานของตับ (DIRECT BILIRURIN)
19) ตรวจการทำงานของตับ (TOTAL BILIRURIN)
20) ตรวจการทำงานของตับ (TOTAL PROTEIN)
21) ตรวจการทำงานของตับ (GAMMA GT)
22) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein: AFP)
23) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen: CEA)
24) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Specific Antigen: PSA)
25) การตรวจไทรอยด์ (FREE T3)
26) การตรวจไทรอยด์ (FREE T4)
27) การตรวจไทรอยด์ (TSH)
28) ตรวจระดับแคลเซียม (CALCIUM)
29) ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (VITAMIN D)
30) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AG)
31) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AB CHECK UP)
32) ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (ANTI HBC IGG)
33) ตรวจอุจจาระ (STOOL EXAM)
34) ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (STOOL OCCULT BLOOD)
35) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testoterone)
36) เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT)
37) ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN)
38) การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก)
39) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
40) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOREAM: ECHO) เลือก 1 รายการ
คูปองอาหาร Black Can Yon
บัตรสมาชิกฟรี
ตรวจสุขภาพประจำปี (PLATINUM) (อายุ 50 ปีขึ้น) (ชาย) (สำหรับคนไทย) 18,900.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 3300,3301