Shock Wave Therapy

฿7,900.00฿35,900.00

SKU:: 032

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3200


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย

สภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Shock Wave Therapy)

  • เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อันเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์

  • Shock Wave therapy คือ การใช้คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำ แบบเรากระแทกจากภายนอก (Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy : LI-ESWT)

  • ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติการแข็งตัวของอวัยวะเพศซึ่งมีความปลอดภัยสูง ปลอยภัยจากผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการใช้ยา

 

 

แพ็กเกจ : Shock Wave (ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเทศ)

รายการตรวจ ราคา
1) Shock Wave therapy : ครั้งที่ 1 (สำหรับคนไทย) 7,900.-
2) Shock Wave therapy : ครั้งที่ 3 (สำหรับคนไทย) 21,900.-
3) Shock Wave therapy : ครั้งที่ 5 (สำหรับคนไทย) 35,900.-

ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล


หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3200