แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่

฿3,400.00

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) ชั้น Gโทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คำอธิบาย


โรคไข้หวัดใหญ่

– ส่วนใหญ่ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มักติดเชื้อ “นิวโมคอดคัส” ร่วมด้วยทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจเสียชีวิตได้

โรคปอดอักเสบในผู้ใหญ่
– เกิดจากการติดเชื้อ “นิวโมคอดคัส” เป็นสาเหตุการตาย และนอนโรงพยาบาลอันดับต้นๆ

แพ็กเกจ (ลดความเสี่ยง)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ชนิด 4 สายพันธ์ุ 1 เข็ม) และปอดอักเสบ (ชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม)  ราคา  3,400  บาท
(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)


หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) ชั้น Gโทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020