แพ็กเกจโปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี

฿1,600.00฿3,000.00

SKU:: N/A

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) ชั้น Gโทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล้างค่า

คำอธิบาย

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี

การตรวจเบาหวาน แบบที่ 1
(
รายการตรวจรายการ) ราคา  1,600  บาท
รายการตรวจที่ 1 : ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS CHECK UP)
รายการตรวจที่ 2 : ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
รายการตรวจที่ 3 : ตรวจการทำงานขอไต (CREATININE CHECK UP)
รายการตรวจที่ 4 : ตรวจการทำงานขอไต (URINALYSIS CHECK UP UA)
รายการตรวจที่ 5 : ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-CHOL CHECK UP)
รายการตรวจที่ 6 : ตรวจระดับไขมันในเลือด (AIBUMIN CHECK UP)
รายการตรวจที่ 7 : คูปองอาหาร (BLACK CAN YON)

การตรวจเบาหวาน แบบที่ 2
(
รายการตรวจ 21 รายการ) ราคา  3,000  บาท
รายการตรวจที่ 1 : ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC CHECK UP)
รายการตรวจที่ 2 : ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS CHECK UP)
รายการตรวจที่ 3 : ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)
รายการตรวจที่ 4 : ตรวจการทำงานขอไต (CREATININE CHECK UP)
รายการตรวจที่ 5 : ตรวจการทำงานขอไต (BUN CHECK UP)
รายการตรวจที่ 6 : ตรวจการทำงานขอไต (URINALYSIS CHECK UP UA)
รายการตรวจที่ 7 : ตรวจระดับไขมันในเลือด (CHOLESROL CHECK UP)
รายการตรวจที่ 8 : ตรวจระดับไขมันในเลือด (TRIGLYCERIDE CHECK UP)
รายการตรวจที่ 9 : ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL-CHECK UP)
รายการตรวจที่ 10 : ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL-CHECK UP)
รายการตรวจที่ 11 : ตรวจระดับไขมันในเลือด (AIBUMIN CHECK UP)
รายการตรวจที่ 12 : ตรวจวัดระดับการมองเห็น (VISUAL ACUITY)
รายการตรวจที่ 13 : วัดสายตาสั้น,ยาว,เอียง (AUTO REFRACTION)
รายการตรวจที่ 14 : ตรวจวัดความดันตาแบบไม่สัมผัส (NON-CONTRACT)
รายการตรวจที่ 15 : ขยายม่านตา (DILATE PUPIL)
รายการตรวจที่ 16 : ตรวจตาและถ่ายภาพจอประสาทตา ด้วยกล้องดิจิตอลพร้อมพิมพ์ภาพ (DIGITAL FUNDUS PHOTHGRAPHY)
รายการตรวจที่ 17 : ตรวจตาด้านหน้าด้วยเพื่อตรวจเยื่อบุตา,กระจก,ม่านตา,เลนส์แก้วตา,รูเปิดท่อน้ำตา (SLIT LAMP EXAMINATION)
รายการตรวจที่ 18 : ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ การตรสจเบาหวาน แบบที่ 2
รายการตรวจที่ 19 : จักษุแพทย์
รายการตรวจที่ 20 : พยาบาลตรวจสุขภาพเท้า
รายการตรวจที่ 21 : คูปองอาหาร (BLACK CAN YON)


หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อายุกรรม (อาคาร 2) ชั้น Gโทร.02-530-2556 ต่อ 2010,2020