บริการห้องพัก / สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสวีท

ราคาห้อง/วัน
8,100 บาท
ห้อง VIP (Deluxe) อาคาร 2

ห้อง VIP (Deluxe) อาคาร 2

ราคาห้อง/วัน
5,600 บาท
ประเภทห้อง : คู่พิเศษ 1 เตียง (ชั้น 6,7)

ห้องเดี่ยวพิเศษ (Standard)

ราคาห้อง/วัน
4,700 บาท

 

ประเภทห้อง : คู่ 1,2 เตียงธรรมดา (ชั้น 5)

ประเภทห้อง : คู่ 1,2 เตียงธรรมดา (ชั้น 5)

ราคาห้อง/วัน
3,200 บาท

 

ประเภทห้อง : คู่พิเศษ 1 เตียง (ชั้น 6,7)

ประเภทห้อง : คู่พิเศษ 1 เตียง (ชั้น 6,7)

ราคาห้อง/วัน
3,400 บาท
ประเภทห้อง : คู่พิเศษ 2 เตียง (ชั้น 6,7)

ประเภทห้อง : คู่พิเศษ 2 เตียง (ชั้น 6,7)

ราคาห้อง/วัน
3,600 บาท

 

ประเภทห้อง : รวม 4 เตียง

ราคาห้อง/วัน
2,500 บาท

 

ประเภทห้อง : รวม 8 เตียง

ราคาห้อง/วัน
1,200 บาท

 

ประเภทห้อง : ทารกแรกเกิดปกติ (N)

ราคาห้อง/วัน
1,400 บาท

 

ประเภทห้อง : ห้องทารกแรกเกิดป่วย (R.)

ราคาห้อง/วัน
2,300 บาท

 

ประเภทห้อง : ICU (ห้องรวม)

ราคาห้อง/วัน
5,050 บาท

 

ประเภทห้อง : ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (H) N-ICU

ราคาห้อง/วัน
5,300 บาท

 

ประเภทห้อง : ICU (ห้องเดี่ยว)

ราคาห้อง/วัน
6,900 บาท

 

ประเภทห้อง : สังเกตุการ

ราคาห้อง/วัน
1,100 บาท

ห้องสังเกตุอาการประกันสังคม

ราคาห้อง/วัน
1,000 บาท