ข้อมูลบริษัท

Company NameLadprao General Hospital Public Company Limited (The Company)
Company name (English)Ladprao General Hospital Public Company Limited (LPH)
Business TypePrivate medical facility business which admits patients for overnight stays under the name of Ladprao General Hospital
Company Registration No.0107536000161
Main Office Location2699 ถนนลาดพร้าว 95-97 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
Wangthonglang, Bangkok, 10310
TEL.0 2530 2244, 0 2530 2388, 0 2530 2556 – 69
Fax.0 2539 8490
Home pageladpraohospital.com
E-mail[email protected]
Registered Capital360,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาท)
Paid-Up Capital360,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาท)
Common Shares720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
Par Value0.50 baht per share
Securities RegistrarThai Securities Depository Company Limited,
93, Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek,
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok, 10400,
Tel: 02-009-9000,
Fax: 02-009-9991
AuditorDharmniti Auditing Co., Ltd.,
267/1, Pracharaj Rd., Sai 1, Bang Sue,
Bang Sue, Bangkok, 10800,
Tel: 02-587-8080
Fax: 02-586-0301