ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบและไวรัสตับอักเสบ B

฿1,500.00฿2,500.00

SKU:: 010

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3210


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

มะเร็งตับ ?

 • เป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในผู้ชายไทย

โรคมะเร็งตับ ที่พบบ่อยในประเทศไทย

 • แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ โรคมะเร็งเซลล์ตับ (Hepatocellular Carcinoma) และโรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

สาเหตุโรคมะเร็งตับ

 • เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซีซึ่งติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกัน

 • การรับเลือด หรือสารคัดหลั่งของร่างกายจากผู้เป็นพาหะ และการถ่ายทอดจากมารดาสู่บุตร

 • ภาวะตับแข็งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การได้รับสารพิษอะฟลาท็อกซินจากการบริโภคถั่วลิสง , กระเทียม หรือพริกแห้งที่มีเชื้อรา และการบริโภคปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุก ซึ่งอาจมีพยาธิใบไม้ในตับเป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับชนิดท่อน้ำดีได้

อาการโรคมะเร็งตับ

 • ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการแสดงใดๆ ดังนั้นเมื่อมีอาการเกิดขึ้น และรับการตรวจจากแพทย์โรคมักดำเนินไปมากแล้ว อาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคมะเร็งตับ คือ ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องซีกขวาด้านบนคลำพบก้อนเนื้อบริเวณท้องซีกขวาด้านบน

 • Have a fit of fatigue.

 • น้ำหนักลดเนื่องจากท้องอืด และแน่นท้อง

 • เกิดภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้อง

 • โรคดีซ่าน

 • มีภาวะเลือดออกภายในร่างกาย

วิธีการป้องกันโรคมะเร็งตับ

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ

 • ไม่รับประทานอาหารที่มีเชื้อรา ผลิดภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

 • งด หรือลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ

 • พักผ่อนให้เพียงพอ

 • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือซี รวมถึงเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

ควรหมั่นสังเกต และสำรวจตนเองอยู่เสมอหากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์


ไวรัสตับอักเสบบี

 • ไม่มียารักษาให้หายขาดแต่ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

 • มีวัคซีนที่ป้องกันเชื้อได้

การติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

 • การถ่ายเลือด , การใช้เข็มร่วมกัน

 • แม่สู่ลูก

 • การสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่ง

 • เพศสัมพันธ์

ไวรัสตับอักเสบซี

 • รักษาให้หายขาดได้

 • ไม่มีวัคซีนป้องกัน

การติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

 • การถ่ายเลือด , การใช้เข็มร่วมกัน

 • แม่สู่ลูก

 • โอกาสติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้น้อย

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี

 • ได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวไม่ได้รับการรักษาอาการ

 • กลายเป็นโรคตับแข็งและโรคมะเร็งตับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ

 • ควรรับบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ เพื่อรับการรักษาให้เร็วที่สุด

 • ผู้ที่ใช้ยาเสพติดวิธีฉีด

 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

 • ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย

วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี

 • Use condoms every time you have sex.

 • ฉีดวัคซีนป้องกันชื้อไวรัสตับอักเสบบี

 • หลีกเลี่ยงการสัก ฝังเข็ม หรือเจาะ (โดยใช้เข็ม หรือหมึกร่วมกับผู้อื่น)

 • หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคนร่วมกัน เช่น มีดโกนหนวด

 • หลีกเลี่ยงการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น

 

 

แพ็กเกจตรวจ : คัดกรองคัดกรองไวรัสตับอักเสบและไวรัสตับอักเสบบี

รายการตรวจ ราคา
1) ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B (สำหรับคนไทย) 1,500.-
2) ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ (สำหรับคนไทย) 2,500.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3210