ผ่าตัดต้อกระจก

฿34,000.00฿86,900.00

SKU:: 01

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441


แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
นั้น
ระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Description

ป้องกันต้อกระจก

  • ส่วนใหญ่แล้ว เราทุกคนต้องเป็น ถ้ามีอายุมากขึ้นอายุเฉลี่ย 65 ปีขึ้นไป จะพบ 25 เปอร์เซ็นต์ อายุ 75 ปีขึ้นไป จะพบราวๆ 50 เปอร์เซ็นต์

  • เด็กๆ ก็สามารถเป็นได้ ตั้งแต่แรกเกิด อันเนื่องจากพันธุกรรม หรือคุณแม่เป็นหัดเยอรมันตั้งครรภ์ ลูกออกมาก็มีโอกาสเป็นต้อกระจก ขณะที่ในกลุ่มวัยรุ่น หากเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคที่เกี่ยวกับดวงตาบางอย่างก็ทำให้เป็นต้อกระจกได้

ต้อกระจกเกิดจาสาเหตุ?

  • ความเสื่อมของร่างกาย ที่ไม่สามารถหยุดได้ จึงทำได้อย่างเดียวก็คือ การทำให้เสื่อมช้าลง อย่างเช่น ถ้ามีพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อการเสื่อมเร็ว และเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ เช่น การสูบบุหรี่ , คนที่สูบบุหรี่ เป็นต้น

การลดการโดนแสงแดด

  • เพราะแสงแดดแรงๆ ก็จะทำให้เลนส์ในดวงตาเกิดการเสื่อมเร็วได้เช่นกัน กลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้ง หรือกลางแสงแดด ก็มีโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกได้เร็วกว่ากลุ่มคนทั่วไป หรือคนที่เป็นเบาหวาน ซึ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี มีการสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆ เหล่านี้ก็จะเป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้น หรือกรณีที่มีระดับน้ำตาลขึ้นสูงอย่างรวดเร็วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้น

 

 

แพ็กเกจ : เหมาจ่ายผ่าตัดต้อกระจก

รายการแพ็กเกจเหมาจ่าย ราคา
1) เลนส์ชนิดโฟกัสระยะเดียว : (Phaco + IOL) 1 ข้าง (สำหรับคนไทย) 34,900.-
2) เลนส์พับได้ ชนิดโฟกัสสองระยะ : IOL (ICB) (สำหรับคนไทย) 49,000.-
3) เลนส์พับได้ชนิดนิ่ม พับได้โฟกัส 2 ระยะไกล + ระยะกลาง Extended Depth of Focus รุ่น LuxSmart (สำหรับคนไทย) 54,900.-
4) เลนส์ชนิดโฟกัสระยะเดียว และแก้สายตาเอียง : (Phaco+Toric IOL) 1 ข้าง (สำหรับคนไทย) 56,900.-
5) เลนส์พับได้ชนิดนิ่ม พับได้โฟกัส 2 ระยะไกล + ระยะกลาง + แก้สายตาเอียง Tecnis Eyhance Toric II รู่น DIUOO (สำหรับคนไทย) 58,900.-
6) เลนส์ชนิดโฟกัส 3 ระยะ : (Phaco + สามระยะ IOL) (Arciav Trinova , TFNTOO) 1 ข้าง (สำหรับคนไทย) 73,900.-
7) เลนส์พับได้ชนิดนิ่ม พับได้โฟกัส 3 ระยะไกล + ระยะกลาง + แก้สายตาเอียง (Tecnis Synergy Toric II รุ่น DFWOO)(สำหรับคนไทย) 86,900.-

หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตา (อาคาร 2) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 2440,2441