ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1978 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1976 วิทยาศาสตร์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1984 อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันเสาร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G

ผศ.พญ.ดวงทิพย์ วงศ์แสงนาค (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป)