ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1978 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1976 อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 15:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 15:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 15:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 15:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันศุกร์ 08:00 - 15:00 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G
วันเสาร์ 08:00 - 11:30 คลินิกอายุรกรรม อาคาร 2 ชั้น G

ผศ.พญ.ดวงทิพย์ วงศ์แสงนาค (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป)